Lineære vs. roterende encodere

Vi klassificerer encodere efter typen af bevægelse og skelner mellem to typer: lineær og roterende. Den lineære encoder er installeret over den magnetiske skala, og når skalaen bevæger sig, aflæser encoderen den tilbagelagte afstand. Hvis du har brug for at måle rotation, kan rotationsencoderen installeres for enden af aksen som en on-axis- eller off-axis-variant. Begge bruges typisk i elektriske motorer, da de følger positionen af en roterende aksel og måler den eksakte vinkel. On-axis-varianten er placeret i toppen af aksen, og magneten er fastgjort til den roterende aksel. Off-axis-varianten er en gennemgående encoder, der er særligt velegnet til applikationer, hvor kabler skal føres gennem ringen, der er fastgjort omkring aksen, og encoderen er placeret off-axis (off-axis = gennemgående hul). Ringene kan magnetiseres aksialt eller radialt.

Forskellige typer af bevægelser med magnetisk skala, radial og aksial ring.Vælg den rigtige encoder Alle produkter