Sådan vælger du en encoder

Det kan være en svær opgave at vælge den rigtige encoder til din applikation. Med en række forskellige udgange, aflæsningstyper og muligheder for encoderhus, hvordan kan man så få den bedste sensor til sin applikation?

Some RLS encoders

Eksempler på RLS encoder: AksIM-2, OnAxis, LM10Step 1: Vælg type af encoder

Den lineære encoder bevæger sig langs skalaen eller ringen, og den roterende encoder roterer omkring sin akse. Få mere at vide...

 • Encoder princip
  • Inkremental
  • Absolut

Forskellen mellem inkrementelle og absolutte enkodere svarer til forskellen mellem et stopur og et ur. Læs mere...

 • Teknologiske Principper:
  • Magnetisk
  • Optisk
  • Induktiv
  • Laser

Encoderens position kan måles ved hjælp af forskellige fysiske principper. Oplysningerne kan overføres fra aktuatoren til læsehovedet via lysstråle, elektrisk strøm, elektromagnetisk felt, induktion osv.


Step 2: Definér specifikationer for encoderen

 • Opløsning:
  • Høj
  • Mellem
  • Lav

Opløsningen er den mindste bevægelse, der registreres af encoderen. Den måles forskelligt afhængigt af encodertypen. Læs mere...

 • Nøjagtighed

Afvigelsen mellem den faktiske position og den position, der aflæses fra enkoderen. Læs mere...

 • Repeterbarhed (gentagelse)

Forskellen i den rapporterede position for det samme fysiske punkt ved flere målinger i samme retning under samme betingelser. Få mere at vide...

 • Sikkerhed
  • Redundans
  • SIL (sikkerhedsintegritetsniveau)
 • Andet

Step 3: Vælg ekstra funktioner på encoderen

Med en enkoder (single-turn) med en enkelt omdrejning gentages output-signalet ved hver omdrejning af enkoderakslen. Med absolutte enkodere med flere omdrejninger (multi-turn) er output-signalerne unikke for hver akselposition ved hver omdrejning op til et bestemt antal omdrejninger (f.eks. 4096).

Der findes mange forskellige typer enkodere til forskellige formål, applikationer og slutbrugere.

De mest almindelige anvendelser for magnetiske enkodere: bevægelsesstyring, robotteknologi, landbrug, medicin, rumfart, bilindustrien...Vælg den rigtige encoder Alle produkter