Postanite naš dobavitelj

RLS Merilna tehnika d.o.o.

Z željo po celostnem zadovoljstvu naših kupcev so naši cilji kakovosti, da kupcem dobavljamo najvišjo kakovost izdelkov in storitev. Ker je kakovost naših izdelkov in storitev v veliki meri odvisna od kakovosti vgrajenih materialov, izdelkov in storitev, si ves čas prizadevamo razvijati dolgoročne in močne odnose z našimi dobavitelji. S tem skrbimo, da tudi naši dobavitelji stremijo k nenehnemu izboljševanju kakovosti.

Preberite si:

Splošni nabavni pogoji
Kodeks ravnanja dobaviteljev
Priročnik kakovosti za dobavitelje