O nas

RLS Merilna tehnika d.o.o.

Vizija: postati vodilni proizvajalec inovativnih dajalnikov pomika in zasuka v svetovnem merilu ter dobavitelj industrijske merilne tehnike na lokalnih trgih. Pripravljeni smo sprejeti nove izzive iz različnih področij ter udejanjiti inovacije za napredek človeštva.

Kultura podjetja: Naše vrednote se zrcalijo v našem odnosu do dela, sodelavcev, partnerjev, naravnega in družbenega okolja. Zavezani k nenehnemu izboljševanju jih gradimo vsakodnevno na podlagi etičnih načel obnašanja pri poslovanju.

Politika kakovosti: Zadovoljstvo naših kupcev je merilo uspeha podjetja in vsakega posameznika, zato bomo z znanjem in izkušnjami vseh zaposlenih izboljševali procese v podjetju. Znanje in izkušnje bomo nenehno pridobivali in obogatili ter vgradili v nove, napredne izdelke, tako da bo kupec dobil kar največ za svoj denar. Prisluhnili bomo kupčevim željam in predlogom po izboljšavah in spremembah naših izdelkov in mu ponudili tisto, kar najbolj ustreza njegovim potrebam. Kakovost izdelkov in zadovoljstvo odjemalcev bomo gradili na osnovi poštenega odnosa do dela, sodelavcev v podjetju, partnerjev ter družbenega in naravnega okolja.