Razvojna partnerstva

RLS Merilna tehnika d.o.o.

Velik del uspeha in hitre rasti podjetja temelji na močnih in vzajemno koristnih partnerstvih s posamezniki, podjetji, razvojnimi in izobraževalnimi institucijami.

Z Laboratorijem za mikroelektroniko in Laboratorijem za mikrosenzorske strukture, Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani že od ustanovitve podjetja sodelujemo pri razvoju naprednih integriranih vezij, optičnih in magnetnih senzorjev. Več projektov imamo v teku tudi z Institutom Jožef Stefan in z INESC-MN, portugalskim institutom za mikrosisteme in nanotehnologijo.

Leta 2001 smo sklenili strateško partnerstvo z angleškim podjetjem Renishaw, ki nam omogoča dostop do globalnih trgov in uveljavljenih podjetij v strojegradnji, robotski, medicinski, polprevodniški in avtomobilski industriji. V slovenskem prostoru sodelujemo in gradimo odnose z ostalimi hitro rastočimi in visokotehnološkimi podjetji pri izmenjavi znanj, širjenju dobrih praks in razvoju novih izdelkov.

Posebno pozornost namenjamo tudi sodelovanju s start-upi in posamezniki, ki imajo inovativne ideje, manjka pa jim znanje, izkušnje, infrastruktura ali finančna sredstva za prenos izdelka v proizvodnjo oziroma lansiranje na trg. V zadnjih letih se osredotočamo na rešitve s stališča robotike, energetike ter krožnega gospodarstva.